تجهیزات

الکتروانسفالوگرافی
الکتروانسفالوگرافی

چند نوع دستگاه الکتروانسفالوگرافی در اختیار مرکز می باشد. اینها عبارتند از دستگاه الکتروانسفالوگرافی موبایل، ۳۲ کاناله، ۱۶ کاناله و همچنین دو دستگاه ۱۶ کاناله سینکرونوس برای ثبت امواج مغزی همزمان از دو آزمودنی که با یکدیگر تعامل می کنند. 


ثبت حرکات چشم
ثبت حرکات چشم

روش های مختلفی برای ثبت حرکات چشم وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از موج مادون قرمز است. محققین مرکز قادر به استفاده از دستگاه های موبال اندازه گیری سرعت و جهت حرکات چشم و سر می باشند. این دستگاه ها برای مطالعه اختلالات حرکات چشم، سر و تعادل مورد استفاده قرار می گیرد.


ام آر آی
ام آر آی

مرکز در حال خرید دستگاه ام آر آی ۳ تسلا می باشد. در حال حاضر کلیه تحقیقاتی که احتیاج به ثبت فانکشنال ام آر آی، دی تی آی و تصویر برداری ساختاری مغز دارند بصورت خرید خدمت از مراکز دیگر انجام می شود. اکثر نرم افزار لازم برای تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی تصاویر ام آر آی در اختیار مرکز می باشد.


نوار عصب عضله
نوار عصب عضله

مرکز دارای دستگاه ثبت امواج فعالیت عضلات و اعصاب محیطی و همچنین پتانسیل های فراخوانده حسی و شناختی می باشد. ثبت چندکاناله فعالیت های عضلانی نیز در مرکز امکان پذیر است.


آزمون های عصب روانشناختی
آزمون های عصب روانشناختی

تعداد زیادی آزمون عصب روانشناختی برای بررسی کارکرد قسمت های مختلف مغز در بیماری و سلامت در مرکز موجود است.


ارزیابی تعامل شناختی
ارزیابی تعامل شناختی

در این دستگاه تعامل شناختی در نفر با یکدیگر و یا با محرک ثالث توسط ثبت امواج مغز ارزیابی می گردد. این دستگاه از در دستگاه الکتروانسفالوگراف و ۳ صفحه مانیتور تشکیل شده است که همگی نوسط یک کامپیوتر هماهنگ می گردند. مطالعات شناختی زیادی با این دستگاه قابل انجام است.