آخرین اخبار

دومین همایش بین المللی نقشه برداری مغز در رسانه ها

1394/08/17

 

http://www.medcongress.ir/post/323

http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/08/16/909398/دولت-یازدهم-بودجه-ساخت-مرکز-نقشه-برداری-مغز-کشور-را-خرج-کرد?ref=khabarfarsi

http://www.salamatnews.com/news/166845/آفت-شهرت-پزشکان-ایرانی-با-تبلیغ%E2%80%8Cهای-تلویزیونی

http://www.salamatnews.com/news/166853/انتقاد-از-هدر-رفت-بودجه-۱%DB%B0-میلیون-دلاری-مرکز-نقشه-برداری-مغز

http://www.shahrekhabar.com/analysis/1446466980771446

http://tnews.ir/news/165851235705.html

http://sinapress.ir/news/21070/پیش-بینی-بروز-آلزایمر-با-استفاده-از-نقشه-برداری-مغز

http://news.parseek.com/Url/?id=11400580

http://www3.irna.ir/fa/News/81822113/

http://www.salamatnews.com/news/166853/انتقاد-از-هدر-رفت-بودجه-۱%DB%B0-میلیون-دلاری-مرکز-نقشه-برداری-مغز-

http://www.satoor.ir/news/1499911-دومین-کنگره-نقشه-برداری-مغز-۲۳-آبان-برگزار-می-شود.html

http://nashrkhabar.com/24134167/دومین_کنگره_نقشه_برداری_مغز_23_آبان_برگزار_می_شود

http://www.tebyan-zn.ir/up/tebyanbot/1421124/دومين+کنگره+نقشه+برداري+مغز+23+آبان+برگزار+مي+شود/default.html

http://pajvak.com/main/article/view/241517/دومین-کنگره-نقشه-برداری-مغز-برگزار-می-شود

http://iruni.ir/news/13044

http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News.aspx?NID=152455