آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1394/11/10


احتراما به استحضار می رساند یکشنبه هجدهم بهمن ماه ​۱۳۹۴ ساعت ۱۴ در محل پژوهشکده علوم شناختی مغز دانشگاه شهید بهشتی، طبقه دوم، جناب آقای دکتر مسعود طهماسیان پست دکترا از دانشگاه کلن و عضو مرکز ملی نقشه برداری مغز، سخنرانی خود را با عنوان
"Impulsivity, hypomania, and self-regulation" ارائه خواهند کرد. 

از علاقمندان دعوت می شود در این نشست شرکت نمایند. 

ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.