آخرین اخبار

دعوت به همکاری در جلسات علمی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1394/11/11

مرکز ملی نقشه برداری مغز از کلیه اساتید و  دانشجویان دعوت می نماید که در  جلسات علمی هفتگی (ژورنال کلاب) این مرکز شرکت کنند.
در صورت تمایل به ارایه مقاله، لطفا" عنوان پیشنهادی خود را برای مرکز ارسال فرمایید.
info@nbmc.ir
 
زمان: یکشنبه ها ساعت ۱۴
مکان: پژوهشکده علوم شناختی مغز دانشگاه شهید بهشتی - طبقه دوم