آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1394/11/27


احتراما" به استحضار می رساند یکشنبه دوم اسفند ماه ​۱۳۹۴ ساعت ۱۴ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر مسعود طهماسیان پست دکترا از دانشگاه کلن و عضو مرکز ملی نقشه برداری مغز، سخنرانی خود را با عنوان
"An introduction to Neuroimaging" ارائه خواهند کرد. 

از علاقمندان دعوت می شود در این نشست شرکت نمایند. 

ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.