آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1394/12/04

احتراما به استحضار می رساند یکشنبه شانزده اسفند ماه​۱۳۹۴ ساعت ۱۴ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای حسین حسونی عضو مرکز ملی نقشه برداری مغز، مقاله ای با عنوان زیر را ارایه خواهند کرد.

 "The autism brain imaging data exchange: towards a large-scale evaluation of the intrinsic brain architecture in autism"

از علاقمندان دعوت می شود در این نشست شرکت نمایند. 

ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.