آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/01/14

احتراما به استحضار می رساند یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه​ ساعت ۱۴ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، سرکارخانم فاطمه سامع دانشجوی دکترای پژوهشکده علوم شناختی و مغز ، مقاله ای با عنوان زیر را ارایه خواهند کرد.
 
Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies
 

از علاقمندان دعوت می شود در این نشست شرکت نمایند. 

ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.