آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/02/01

به استحضار می رساند، یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه​ ۱۳۹۵ ساعت ۱۴-۱۵:۳۰ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای پروفسور مجتبی زارعی، مقاله زیر را ارایه خواهند کرد. 

Functional anatomy of interhemispheric cortical connections in the human brain


از علاقمندان دعوت می شود ضمن مطالعه مقاله در این نشست شرکت نمایند. 
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.