آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/02/06


به استحضار می رساند، یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه​ ۱۳۹۵ ساعت ۱۴-۱۵:۳۰ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای محمدجواد درویشی، مقاله زیر را ارایه خواهند کرد. 

Large-scale model of mammalian thalamocortical systems


از علاقمندان دعوت می شود ضمن مطالعه مقاله در این نشست شرکت نمایند. 
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.