آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/02/14

 
یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه​ ۱۳۹۵ ساعت ۱۴-۱۵:۳۰ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، سرکار خانم خاطره برهانی دانشجوی دکترا دانشگاه بلونیا ایتالیا سخنرانی با عنوان زیر را ارایه خواهند کرد. 
 
Sensory and somatosensory underpinnings of emotion processing
 
از علاقمندان دعوت می شود دراین نشست شرکت نمایند. 
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.