آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/02/24

یکشنبه نهم خرداد ​ ۱۳۹۵ ساعت ۱۴-۱۵ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، پروفسور حسین استکی سخنرانی با عنوان زیر را ارایه خواهند کرد. 

Brain evolution and emergence of cognition
 
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.