آخرین اخبار

جلسات مقاله خوانی مرکز ملی نقشه برداری مغز

1395/03/17


یکشنبه بیست و سوم خرداد ​ ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۰-۱۴ در محل پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مسعود طهماسیان سخنرانی با عنوان زیر را ارایه خواهند کرد. 

The Neuroimaging of Emotion Regulation
 
ورود برای کلیه علاقمندان آزاد می باشد.