آخرین اخبار

کارگاه نگارش پروپوزال و مقاله علمی

1395/04/31

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ – ۱۴ مرداد ۱۳۹۵

 

به کارگیری مهارت های صحیح در نوشتن متون علمی برای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی و چاپ مقالات یک نیازضروری است. هدف اصلی این کارگاه ارائه مهارتها و تکنیک های موثر در نوشتن پروپوزال، دریافت بودجه و مقاله نویسی به زبان انگلیسی می باشد. 

در روز اول این کارگاه مباحث مربوط به نحوه نوشتن پروپوزال و درخواست بودجه مالی جهت حقیقات پوشش داده خواهد شد و در روز دوم بر اصول نگارش مقالات علمی، نحوه انتخاب مجله مناسب و نحوه پاسخگویی به داوران مقالات تمرکز می شود. روز دوم کارگاه شامل دو جلسه کار عملی نیز می باشد.

مدرسین کارگاه:

- پروفسور مجتبی زارعی، پزشک و متخصص علوم اعصاب و نورولوژی از انگلستان، استاد نورولوژی و نوروساینس دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر مسعود طهماسیان، پزشک و دکترای علوم اعصاب از آلمان، پژوهشگر دانشگاه شهید بهشتی

- دکتر احسان شمسی کوشکی، پزشک و دکترای اخلاق پزشکی از سویس، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

** مهلت ثبت نام تا دهم مرداد است.

 

ثبتنام:  brain.sbu.ac.ir