آخرین اخبار

کارگاه اختلالات خواب (بخش اول: بی خوابی)

1395/04/31

دانشگاه شهید بهشتی

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

 

کارگاه اختلالات خواب (بخش اول: بی خوابی)

Insomnia 

در این کارگاه اپیدمیولوژی، پاتولوژی، یافته های تصویربرداری در اختلال بی خوابی و همچنین نحوه تشخیص و درمانهای دارویی و غیردارویی اینسومنیا بررسی خواهند شد. این کارگاه همپنین شامل قسمت کار عملی و پرسش و پاسخ می­ باشد.

مدرسین کارگاه:

- پروفسور حبیب اله خزایی، روانپزشک و فلوشیب اختلالات خواب از هایدلبرگ، مدیر گروه و استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

- دکتر مسعود طهماسیان، پزشک و دکترای علوم اعصاب از مونیخ، پژوهشگر دانشگاه شهید بهشتی

 

** مهلت ثبتنام تا 15 مرداد است.

 

ثبتنام:  brain.sbu.ac.ir