بیماری های تحلیلی مغز

1394/03/18

بیماری های تحلیلی مغز شامل کلیه بیماری هایی هستند که در آن مرگ سلولی بصورت پیشرونده در مغز صورت می گیرد. مهمترین این بیماری ها آلزهایمر، پارکینسون، ام اس، و بیماری سلول عصبی حرکتی است.

اعضای تیم این گروه:

دکتر مجتبی زارعی

دکتر حسن عشایری

دکتر حمید رضا پوراعتماد

دکتر سورنا سهیلی نژاد