حمیدرضا پوراعتماد

استاد عصب روانشناسی

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی

حمیدرضا پوراعتماد 

استاد گروه روانشناسی، و رئیس پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی
رییس انجمن علوم و فناوریهای شناختی ایران
رییس مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک(CTAD)
تلفن:   76291170
دورنگار: 76291140 

رایانامه: pouretemad@iricss.org

  

 

 سوابق تحصيلى

 • دكترى تخصصى، عصب روانشناسى بالينی، بخش نروفيزيولوژى بالينى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن، 1377
 • كارشناسى ارشد، روانشناسى كودكان استثنايى، دانشگاه تهران، 1370
 • كارشناسى، روانشناسى بالينى، دانشگاه تهران، 1366

دوره­هاى آموزشى  تخصصی

 • دوره هفت­روزه مدیریت دانش، 1386، دانشگاه شهید بهشتی 
 • کارگاه­های  Motivational Interview & Brief Directive Client Center Interview، 1385، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارگاه مقدماتی روش تحقیقات کیفی، 1382، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور
 • کارگاه نظریه پردازی در روان شناسی اسلامی، 1381، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور
 • دوره 6 ماهه " آزمون سدیم آمیتال قبل از عمل جراحى مغز در بيماران مبتلا به صرع ناحیه گیجگاهی"، بخش جراحى مغز و گروه عصب روانشناسى شناسى، كينگز كالج، دانشگاه لندن، 1998
 • MSc  در صرع­شناسی (حضور غیررسمی)، گروه عصب روانشناسى، كينگز كالج، دانشگاه لندن، 98-1997
 • چندين دوره ناپيوسته آموزشى در آمار و روش تحقيق، گروه آمار حياتى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن، بين 98-1995
 • دوره سه ماهه پيشرفته در نروساينس و روانپزشكى ژنتيك، گروه روانپزشكى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن، 1996
 • دوره یک­ساله عصب روانشناسى بالينى، گروه روانشناسى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن، 1996
 • دوره رسمی "مهارت­های  درمان شناختى-رفتارى"، گروه روانشناسى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن، 97-1996

سوابق حرفه­ای

 • سرپرست پژوهشکده علوم شناختی، از سال 1389
 • مدیر مسوول مجله روانشناسی کاربردی (علمی-پژوهشی)، از سال 1389
 • سرپرست مرکز مطالعات عصب تحولی تهران– آکسفورد، مرکز مشترک دانشگاه شهيد بهشتی و دپارتمان فيزيولوژی دانشگاه آکسفورد، از سال 1382
 • رییس مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتيستيک، سازمان بهزيستی کشور از سال 1381
 • عضو هیات علمی، دانشگاه شهید بهشتی، گروه روانشناسی، از سال 1380 
 • مدرس دروس گوناگون روانشناسى از مقطع کارشناسی تا دکتری (از جمله آسیب شناسی روانی، روان­درمانی­های انفرادی، عصب روانشناسی بالینی، اختلالات عصب­تحولی)، دانشگاهها، موسسات آموزشى، درمانى یا تحقيقاتى وابسته به وزارت علوم یا وزارت، بهداشت، از سال 1368
 • رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، از 88-1385
 • عضو کمیسیون تخصصی روانشناسی بالینی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران،87-1384
 • عضو هیات بازرسان، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران86-1382
 • معاون پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتی، 85-1381
 • عضو کمیته تخصصی-پژوهشی اختلالات روانی و اعتیاد، مركز ملى تحقيقات علوم پزشكى كشور، 82-1380
 • عضو کمیته علمی دفتر امور شبه خانواده، سازمان بهزیستی کشور 81-1380
 • عضو هيات علمى (اتند) بخش روانپزشکی اطفال، دانشگاه علوم پزشكى تهران، بیمارستان روزبه 80-1379
 • هیات علمی مدعو، دانشگاه پیام نور، قم 80-1379
 • روانشناس بالينى و مدرس مدعو، دانشگاه بهزيستى و علوم توانبخشى، مراكز صبا و پويا، 80-1378
 • عضو شوراى تحقيقات، اداره كل آموزش و پرورش استان قم،80- 1378
 • روانشناس بالينى افتخارى (یک سال)، بیمارستان مادزلی، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن، 1996
 • عضو هيئت علمى، دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم 72-1371
 • روانشناس و محقق، بنياد شهيد قم، 70-1369
 • عضو هيئت علمى و مسئول آزمايشگاه، گروه روانشناسى بالينى، دانشگاه آزاد اسلامى قم، 70-1367

سوابق پژوهشی 

 • مقایسه هوش هیجانی گروهی از بیماران با اولین دوره سایکوز و افراد غیرسایکوتیک: یک مطالعه پیش­آهنگ (استاد مشاور، دکتری در پزشکی عمومی)، گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 1389
 •  بررسی نقش نظام بازداری و فعال­سازی رفتاری در پیش­بینی نشانه­های اختلالات روانشناختی در نوجوانان (استاد راهنما، کارشناسی)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 • ترجمه و اعتباریابی آزمون معاینه شناختی ادنبرک   (ACE) در جمعیت فارسی زبان (طرح پژوهشی، مجری)، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1388 
 • یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی در دانش­آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی و عادی (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 • بررسی تاثیر القاء هیجانی بر قضاوت اخلاقی در بیماران با تخریب بافت کرتکس پیش پیشانی(استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 • سنجش اتیسم­بهر در والدین، کودکان و نوجوانان بهنجار (استاد راهنما، کارشناسی)،  گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 • سنجش اتیسم­بهر در والدین کودکان و نوجوانان مبتلا به سندرم داون (استاد راهنما، کارشناسی)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 • اثربخشی روشهای یکپارچه­سازی حسی-حرکتی بر خام­حرکتی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری غیر­حرکتی (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 • تاثیر بسته­ی آموزشی آگاهی واج­شناختی (PA) بر تقویت آگاهی واجی و کارآمدی خواندن دانش­آموزان مبتلا به نارساخوانی(استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
 • توجه انتخابی بیماران مبتلا به دردهای مزمن در برابر چهره­های دردناک (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1387 
 • اثربخشی آموزش مادران بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اتیسم پیش دبستانی (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی ، 1387
 • بررسی اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر کاهش استرس والدگری و بهبود سلامت عمومی در والدین کودکان مبتلا به اختلال اتیسم (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، 1387 
 • تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر هوش هیجانی دختران نوجوان (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387
 • تاثیرگذاری مداخلات درمانی به کار گرفته شده در مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک بر مهارت­های ارتباطی و مشکلات رفتاری کودکان اتیستیک (استاد راهنما، کارشناسی)، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387
 • تاثیر مداخله های روان شناختی آموزش مهارت های حل مساله، جرات مندی خود بر هوش هیجانی (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1386
 • بررسی هوش هیجانی و راهبردهای مقابله­ای در والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی و والدین کودکان عادی (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1386 
 • بررسی اثربخشی PECS بر مهارت های کلامی و غیرکلامی کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک (طرح پژوهشی، مجری)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى،  1386 
 • تاثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت براسترس والدگری مادران کودکان 4 -10 ساله مبتلا به بیش فعالی _ کمبود توجه، (استاد راهنم، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1385
 • بررسی تاثیرگذاری نظام ارتباطی مبادله تصویری بر مشکلات رفتاری و مهارت های ارتباطی غیرکلامی کودکان مبتلا به طیف اختلالهای اتیسم، (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1385
 • دلبستگی، الگویی جهت داده شده از سوی مادر: تفاوت هوش هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن (استاد مشاور، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1385
 • شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان دو زبانه ارمنی – فارسی پایه های اول تا سوم مقطع ابتدایی شهر تهران (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1384 
 • بررسی کارآیی هیپونیسم درمانی شناختی در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود و تاثیر آن بر علایم اضطراب اجتماعی دانشجویان مبتلا به هراس و اضطراب اجتماعی (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1384
 • بررسی شیوع اختلال هراس در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی (استاد راهنما، کارشناسی)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1383
 • بررسی استرسورها در دانش­آموزان دختر در مقطع راهنمایی (استاد راهنما، کارشناسی)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1383 
 • مقایسه سلامت روانی والدین کودکان دبستانی مبتلا به اختلال نقش توجه بیش فعالی با والدین کودکان هنجار شهرستان فارسان با با ملاحظه وضعیت اجتماعی و اقتصادی  (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1383
 • مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1383
 • بررسی نگرش دانشجویان دندانپزشکی سال آخر دانشگاههای تهران نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در سال 84-83  (استاد راهنما، دکتری)، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1383
 • بررسی راهبردهای مقابله­ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک (استاد راهنما، روانپزشکی)، گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1383
 • بررسی وضعیت روانی بیماران با شکایت هالیتوزیس (استاد مشاور، دکتری)، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1383 
 • بررسی مشکلات واج­شناسی در دانش­آموزان مبتلا به اختلالات خواندن مدارس ابتدائی منطقه 2 تهران (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1383
 • كاربرد رفتاردرمانى ساخت­دار ويژه اتيسم- Lovaas (طرح پژوهشی، مجری)، مركز ملى تحقيقات علوم پزشكى كشور، 1383
 • بررسی سطح آگاهی مردم از خدمات مشاوره­ای و روان­درمانی... (استاد راهنما، کارشناسی)، گروه روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، 1382
 • همه­گيرشناسى اختلالات روانى در ايران (طرح ملى، همکار اصلی)، مركز ملى تحقيقات علوم پزشكى كشور، 1381
 • شيوع ADHD در دانش­آموزان مقطع ابتدايى تهران (طرح پژوهشی، مجری)، دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى، 1381
 • اعتباریابی و رواسازی آزمون خزانه لغات تصویری در کودکان پیش دبستانی (استاد راهنما، کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، 1380 
 • همه­گيرشناسی اختلالات روانپزشکی بزرگسالان در استان سمنان در سال 1380(استاد راهنما، دکتری)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1381 
 • بررسی شیوع اختلالات خواندن در دانش­آموزان ابتدایی شهرستان قم (استاد راهنما، کارشناسی)، دانشگاه پیام­نور قم، 1381
 • بررسی وضعيت سلامت عمومی دانش­آموزان دوره متوسطه شهرستان قم (ناظر طرح)، شورای تحقيقات، سازمان آموزش و پرورش استان قم
 • بررسى سيستم نظارت بر توجه (Sensorimotor gating) در بيماران مبتلا به حملات تجزيه اى (Dissociative seizures) در مقايسه با بيماران واجد صرع تمپورال لب، بيماران هيستريك و آزمودنيهاى بهنجار، بخش نروفيزيولوژى بالينى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن (بخشی از رساله دکتری)
 • كنش فرنتال لب در بيماران مبتلا به صرع تمپورال لب، بيماران واجد حملات تجزيه­اى، بيماران هيستريك و آزمودني­هاى بهنجار، بخش نروفيزيولوژى بالينى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن  (بخشی از رساله دکتری)
 • كنش حافظه سرگذشت خويش (Autobiographical memory) در بيماران مبتلا به صرع تمپورال لب، بيماران واجد حملات تجزيه­اى، بيماران هيستريك و آزمودني­هاى بهنجار، بخش نروفيزيولوژى بالينى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن،  (بخشی از رساله دکتری)
 • بررسى علائم اختلالات روانشناختى در بيماران مبتلا به صرع تمپورال لب، بيماران واجد حملات تجزيه­اى، بيماران هيستريك در مقايسه با آزمودني­هاى بهنجار، بخش نروفيزيولوژى بالينى، انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن،  (بخشی از رساله دکتری)
 • بررسی الگوی پاسخ­های کودکان نارساخوان به آزمون بندر گشتالت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1370 
 • بررسى علل افت تحصيلى در كودكان يتيم (فاقد پدر) در مقايسه با ساير كودكان، مركز مطالعات و خدمات روانشناختى بنياد شهيد قم، 1370 (طرح پژوهشی درون سازمانی)
 • بررسى اعتبار آزمون بندرگشتالت در غربال ضايعات مغزى كه در EEG  منعكس شده اند، مركز مطالعات و خدمات روانشناختى بنياد شهيد قم، 1370 (طرح پژوهشی درون سازمانی)
 • اجراى مقدماتى آزمونهاى  تفكر انتزاعى در كودكان و نوجوانان ايرانى، گروه روانشناسى، دانشگاه تهران، 1366 

 

مقالات

 • یوسفی، ر.، پوراعتماد،ح.ر. و جنگی اقدم، ح. (1388) دگرسان بینی خود در بیماران مبتلا به صرع قطعه گیجگاهی و اختلال پانیک. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 31، 3، 108-103.
 • خرم­آبادی، ر.، پوراعتماد، ح.ر.، طهماسیان، ک. و چیمه، ن. (1388). مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با مادران کودکان بهنجار، 5، 19، 399-388.
 • صادقی، م.، پوراعتماد، ح.ر. & مظاهری، م. ع. (1388). نقش ازدواج در سلامت عمومی زوج­های جوان: مطالعه­ی طولی. فصلنامه روانشناسی کابردی، 2، 10، 24-7.
 • فلاحی، ا.، پوراعتماد، ح.ر. و فرهادی، ع.، (1387)، بررسی اثر مکمل یاری آهن و روی بر توانایی­های تحصیلی دانش آموزان ابتدایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد: 10، 4، 36-29.
 • کجباف، م.ب.، لطیفی، ز.، پوراعتماد، ح. ر. و توکلی، م. (1387)، تحلیل کیفی تجردهای ناخواسته در دختران و پسران. خانواده پژوهی: 4، 12، 132-123.
 • رحیم­زاده، س.، پوراعتماد، ح.ر.، سمیعی کرانی، ص. و زاده محمدی، ع.، (1387)، ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشنهاد شیوه­های مداخله­گری. روانشناسان ایرانی: 4،16، 365-355.
 • فرهادی، ع. & پوراعتماد، ح.ر. (1387). نشانه­های پرخاشگری در آزمون نقاشی آدمک در پسران 9 ساله. مجله اصول بهداشت روانی، 10، 3، 207-199.

 

 • Pouretemad, H., Khooshabi, K., Roshanbin, M , Jadidi, M., (2009) The Effectiveness of Group Positive Parenting Program on Parental Stress of Mothers of Children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. Arch Iraninian Med, 12(1),
 • Pouretemad, H., Khatibi, A., Ganjavi, A., Shams, J., Zarei, M., (2009) Validation of Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE) in a Persian-Speaking population. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders,  28, 343-347.
 • Khatibi, A., Dehghani, m., Sharpe, L., Asmondson, G., Pouretemad, H., (2009) Selective attention towards painful faces among chronic pain patients: Evidence from a modified version of the dote-probe. Pain, 142, 42-47.
 • Zarei, M., Pouretemad, H., Bak, T., Hodges, J.R., (2009) Autobiographical memory in progressive supranuclear palsy. European Journal of Neurology, 17, 2, 28-241.

 

 • پوراعتماد، ح. و خوشابی، ک. (1386). بررسی کارآیی رفتارنگری فشرده بر کودکان مبتلا به درخودماندگی. مجله روانشناسی، 11، 2.
 • روشن­بین، م. پوراعتماد، ح. & خوشابی، ک. (1386) تاثیر آموزش برنامه گروهی فرزندپروری مثبت بر استرس والدگری مادران 10-4 ساله مبتلا به ADHD. خانواده پژوهی، 3، 10، 572-545.
 • یوحنایی، ز. مظاهری، ع. پوراعتماد، ح (1386). تفاوت هوشبهر هیجانی مادران کودکان دلبسته ایمن و مادران کودکان دلبسته ناایمن. خانواده پژوهی، 3، 10، 544-537.
 • چیمه، ن.، پوراعتماد، ح. ر. و خرم­آبادی، ر. (1386). مشکلات و نیازهای مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک: یک پژوهش کیفی. خانواده پژوهی، 11،3، 707-697.

 

 • Mohammadi, M., Davidian, H., Noorbala, A.,  Malekafzali,A., Naghavi, H.,  Pouretemad, H., Bagheri- Yazdi, A., Rahgozar, M., Alaghebandrad, J., Amini, H., Razzaghi, E., Mesgarpour, B., Soori , H., & Ghanizadeh, A. (2005). An Epidemiological Survey of psychiatric Disorders in Iran. Clin Pract Epidemol Ment Health, 1(16).

 

 • جلالي مقدم، ن.، پوراعتماد، ح.ر.، صالح صدق­پور، ب.، خوشابی، ک. و چیمه، ن.، (1386)، راهبردهای مقابله­ای والدین کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر تحولی. خانواده­پژوهی، 12،3، 774-761.
 • خوشابی، ک.، و پوراعتماد، ح. (1385). بررسی میزان شیوع انواع اختلالات فراگیر رشد بر حسب جنسیت در نمونه ای از کودکان ایرانی مراجعه کننده به مراکز درمانی و توانبخشی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، 13، 1.
 • زاده محمدی،ع.، حیدری، م.، جندقی، ح.، پوراعتماد، ح.، ملک خسروی و سعادتمند، ن. (1385). بررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان قم. خانواده پژوهی، 2، 7.
 • افشاری، ر.، خوشابی، ک.، پوراعتماد، ح. و مرادی، ش. (1385). بررسی راهبردهای مقابله­ای سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک. خانواده پژوهی، 2، 7، 292-286.
 • حسینی­لر، ف.، پوراعتماد، ح. و حیدری، م. (1384). مقایسه مهارت های واج شناختی در دو زیرگروه ادارکی و زبانی اختلال خواندن. فصلنامه تازه های علوم شناختی، 7، 3.
 • میر زمانی، م. و پوراعتماد، ح. (1383). سبک زندگی کارکنان نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 2، 4.
 • حیدری،م.، مظاهری، ع. و پوراعتماد، ح. (1383). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رغبت­سنج ازدواج، نسخه دانشجویی (پرساد)، مجله روانشناسی، 8.3.
 • محمدی،م.، داویدیان، ه.، نوربالا، ا.، ملک افضلی، ح.، نقوی، ح.، پوراعتماد، پ.، باقری یزدی، ع.، رهگذر، م.، علاقبند راد، ج.، امینی، ه. & رزاقی، ع. (1382). همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در ایران، سال 1380. حکیم، 6، 1.
 • محمدی، م.، رهگذر، م.،  باقری یزدی، ع.، نقوی، ح.، پوراعتماد، ح.، امینی، ه.، رستمی، م.، فراهانی، ف. & مسگرپور، ب. (1382). همه گیر شناسی اختلال های روانپزشکی در تهران. اندیشه و رفتار، 9، 2.
 •  مظاهری، ع.، حیدری، م. &  پوراعتماد، پ.  (1382). تاثیر جشن های ازدواج دانشجویی در افزایش تمایل دانشجویان به ازدواج. مجله علوم روان شناختی، 2، 6.
 •  مظاهری، ع.، حیدری، م. &  پوراعتماد، پ. (1382). مقایسه بهداشت روانی در زوجهای جشن های ازدواج دانشجویی و زوج های عادی، مجله رون­شناسی، 7.1.
 •  صاحبی، م.، پوراعتماد، ح. & محمدی، م. (1382). بررسی شاخص های ابعاد و رنگ در آزمون ترسیم آدمک رنگی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال دو قطبی. پایش، 2، 3.

 

 • Pouretemad, H.R.; Thompson, P.J.; & Fenwick, P.B.C. (1997). Sensorimotor gating in patients with temporal lobe epilepsy. Epilepsia, 38, 8.

 

کتاب­ها

 • گروه مترجمین، ترجمه­ دیکشنری APA، انتشارات جیحون، زیر چاپ.
 • نیکوگفتار، م.، پوراعتماد، ح.ر.، (1388)، راههایی برای افزایش هوش هیجانی پسران. تهران: نشر دانژه.
 • پوراعتماد، ح.ر. خطیبی، م.ع.، (1388)، معاینه شناختی در کلینیک آلزایمر: به انضمام آزمون ادنبرک. تهران: نشر قطره  (در دست تدوین)
 • پوراعتماد، ح.ر. و طهماسبی مرادی، ش.، (1387)، هیپنوتراپی شناختی. تهران: نشر دانژه

 

آزمون­های روان­شناختی

 • پوراعتماد، ح.ر.، ضیایی، م.، گنجوی، آ. ­مقیاس اتیسم­بهر نسخه­ی کودکان (4 تا 11 سال)، تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری، شناختی سینا (روان­تجهیز)، 1388.
 • پوراعتماد، ح.ر.، ضیایی، م.، گنجوی، آ. ­مقیاس اتیسم­بهر نسخه­ی نوجوانان (12 تا 15 سال)، تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری، شناختی سینا (روان­تجهیز)، 1388.
 • پوراعتماد، ح.ر.، ضیایی، م.، گنجوی، آ. ­مقیاس اتیسم­بهر نسخه­ی بزرگسالان (16 سال و بالاتر)، تهران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری، شناختی سینا (روان­تجهیز)، 1388.

 

کنگره­ها

 • باقریان-خسروشاهی، ص. و پوراعتماد، ح.ر. تاثیر بسته آموزشی "پرنده کوچولو" بر کاهش مشکلات ارتباطی کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم. سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 15-13 مهر 1389.
 • تقوا، ن.، باقریان-خسروشاهی، ص. & پوراعتماد، ح.ر. اثربخشی آموزش گروهی مهارت­های هیجانی، اجتماعی و شناختی به کودکان مبتلا به آسپرگر و اتیسم با عملکرد بالا. سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 15-13 مهر 1389.
 • خوشابی، ک.، فرزادفرد، ز.، کاکاسلطانی،ب.، پوراعتماد، ح.ر. و نیکخواه، ح. ر. بررسی راهبردهای مقابله­ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به اتیسم و مقایسه آن با مادران کودکان عادی. سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 15-13 مهر 1389.
 • فرهادی، ع.، پوراعتماد، ح.ر.، عسگری، ع. و خوشابی، ک. پیش­بینی­کننده­های بی­حوصلگی در نوجوانان. سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 15-13 مهر 1389.
 • پوراعتماد،ح.ر.، طریقی، ز. و مومنی، ف. بررسی علایم زیرآستانه­ای اتیسم در خواهر و برادران کودکان مبتلا به سندرم داون. سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 15-13 مهر 1389.
 • پوراعتماد، ح.ر. نقش پرستاری دیجیتالی در شکل­گیری علایم اختلالات اتیستیک. سومین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 15-13 مهر 1389.

 

 • Taghavi, N., Bagherian, S., Pouretemad, H.R. & Shafiee, M. The Efficacy of Group Emotional Training Program for Autism. World Congress of Behaviour and Cognitive Therapies, Boston, 2-5 June 2010.
 • Bagherian-Khosroshahi, S., Pouretemad, H.R. & Khushabi, K. The effect of Little Bird Program in decreasing problem behaviours of autistic children. World Conference of Psychology, Counseling & Guidance, Antalya, Turkey, 21-25 April 2010.
 • Hatamzade, A. Pouretemad, H.R. & Hassanabadi. Effectiveness of parent-child interaction therapy for children with high functioning autism. World Conference of Psychology, Counseling & Guidance, Antalya, Turkey, 21-25 April 2010.
 • Khatibi, A. Dehghani, M. & Pouretemad, H. Construction and Validation of Pictorial Dot Probe Task using Faces as Stimuli. 3rd  International conference of cognitive science, Iran, 3-5 July, 2009.
 • Farhadi, A. & Pouretemad, H. R. Indicators of Aggression in Draw-A-Man Test in 9 years Boys. 2ndinternational Conference on Psychology, Athens, Greece, 14-18 July 2008.
 • Taghavi, N., Bagherian-Khosroshahi, S., Pouretemad, H. R. & Shafiee, M. The efficacy of group emotional training program for autism. 6th World Congress of Behavioral and Cognitive therapies, Boston, USA, 2-5 June.
 • Pouretemad, H.R. Mamaghaniah, M. Ahmadi, F. & Khoshabi, K. The effect of picture exchange communication system on behavioral problem of children with Autism spectrum Disorder.  XXIX International Congress of Psychology, Germany, 20-25 July 2008.
 • Pouretemad, H.R. Jalali Moghadam, N. Saleh Sedghpour, B. & Khoshabi, K. Coping Strategies in Parents of children with pervasive developmental disorders. XXIX International Congress of Psychology, Germany, 20-25 July 2008.
 • Pouretemad, H.R. Jalali Moghadam, N. Saleh Sedghpour, B. & Khoshabi, K. Emotional Interligence in parents of  children with pervasive developmental disorders. XXIX International Congress of Psychology, Germany, 20-25 July 2008.

 

 • پوراعتماد، ح.ر.، باقریان خسروشاهی، ص.، حیدری، م. و نیکزاد، ف. تأثیر آموزش مادران با « بسته آموزشی پرنده کوچولو » در درمان کودکان اتیستیک. سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران، 1387.
 • خرم آبادی، ر.، پوراعتماد، ح.ر.، دهقانی، م. و مظاهری، م. اثربخشی برنامه پرنده کوچولو بر نشانه­های افسردگی و احساس صلاحیت والدینی والدین کودکان اتیستیک. سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران، 1387.
 • پوراعتماد، ح.ر. نقش خانواده در درمان و توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه (با تاکید بر اختلالات اتیستیک). سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده، تهران، 1387.
 • خرم آبادی، ر.، پوراعتماد، ح.ر و حسینی غفاری، ف. مقایسه استرس والدگری(قلمرو والدین) میان مادران و پدران اتیستیک. همایش منطقه ای ازدواج و خانواده، شهر کرد، 1387.
 • خرم آبادی، ر.، پوراعتماد، ح.ر.، طهماسیان، ک. و مرادی، م. مقایسه سلامت عمومی در مادران کودکان اتیستیک و مادران کودکان بهنجار. همایش منطقه ای ازدواج و خانواده، شهر کرد، 1387. 
 • سومین هم اندیشی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی (پژوهش، چالش­ها، راهکارها)، 1387، دانشگاه شهید بهشتی.
 • میر علی خطیبی،ع.، دیانتی، ا.، لاری، ا.، پوراعتماد، ح. و روضاتی، ع. مقایسه اثر استراس شنیداری با استرس فیزیولوژیک بر طول مدت بهبود زخم در موش صحرایی. اولین کنگره سراسری هنر درمانی، تهران، 1385.
 • پوراعتماد، ح.، سعادتمند، ن.، خرم-آبادی، ر.، بهاور نیا، ا. بررسی شناختی ها، احساسات و واکنش ها در تجردهای ناخواسته. دومین کنگره آسیب شناسی خانواده، تهران، 1385.

 

 • Haidari, M., Mazaheri, A. & Pouretemad, H. R. The association between the relationship beliefs and positive feeling to spouse. The 2006 International Association for Relationship Research Conference, Crete, 2006.
 • Tahmasebi, S. Pouretemad, H.R. & Firozabadi, H. Social Phobia: the Change of self-image by cognitive techniques in hypnotic trance. 36th Annual Congress of the EABCT, France, 2006. 
 • Ahamadi, P., Pouretemad, H. R., Maleki, Z. & Alavi, K. Psychological Profile of Patients with Halitosis Complain. The 9th European Congress of Psychology, Spain, 2005.
 • Haidari, M., Mazaheri, A. & Pouretemad, H. R. The development and standardization of the Marriage Interest Questionnaire for university student. The 9th European Congress of Psychology, Spain, 2005.
 • Pouretemad, H.R. & Mohtashami. Impact of Psycho-educational and Spiritual Interventions on copping strategies used by survivors of the Bam earth quick. The 9th European Congress of Psychology, Spain, 2005.
 • Khoshabi, K., Pouretemad, H.R. Mohamadi, M., Tofig, N. & Homan, A. The prevalence of Attention Deficit and Hyperactivity Disorders on primary school students of Tehran. XII European Conference of Developmental Psychology, Spain, 2005.
 • Sahebi, M.A., & Pouretemad, H.R. Size and coloring of Drawing-A-Person Test in adolescents with bipolar disorders. The 28th International Congress of Psychology, China, 2004.
 • Mazaheri, A., Haydari, M. & Pouretemad, H.R. Effects of sexual perfectionism on the couples' sexual adjustment. The 28th International Congress of Psychology, China, 2004.
 • Pouretemad, H. R. & Khoshabi, K. Golabi, P. & Mohamadi, M.R. Home based intensive behavioral treatment for pervasive developmental disorder. . The 28th International Congress of Psychology, China, 2004.

 

 • خوشابی، ک.، افشاری، ر.، پوراعتماد، ح. & دولتشاهی، ب. بررسی سلامت روان و راهبردهای مقابله ای در مادران کودکان اتیستیک. دومین همایش بین­المللی روانبزشکی کودک و نوجوان، تهران، 1383.
 • حسینی لر، ف.، پوراعتماد، ح. & حیدری، م. مقایسه مهارت های واج شناختی در دو زیرگروه ادراکی و زبانی اختلالات خواندن در سال 83-82. دومین همایش بین­المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. تهران، 1383
 • پوراعتماد، ح. & رحیم آرانی، ز. رویدادهای استرس آور زندگی در دختران مقطع راهنمایی. دومین همایش بین­المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران: 1383.
 • پوراعتماد، ح. بررسی پیامدهای روانی-اجتماعی "تجردهای ناخواسته" در دختران. اولین کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران، تهران، 1383.
 • مظاهری، ع.، حیدری، م. و پوراعتماد، پ . تاثیر ایده آل گرایی جنسی بر رضایت جنسی  زوجین، اولین کنگره خانوده و مشکلات جنسی، تهران، 1382.
 • پوراعتماد، ح­. ر. خوشابی، کتايون و گلابی، پری. کاربرد رفتار درمانی  Lovaasروی کودکان مبتلا به اتيسم و آسپرگر. اولين همايش بين­المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 1381. 
 • حبيب­زاده، ع. و پوراعتماد، ح. ر. هنجاريابی آزمون SCL-90-R بر روی دانش­آمـوزان 18 – 15 ساله شهرستان قم. اولين همايش بين­المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 1381. 
 • موسی­کاظمی، م.، پوراعتماد، ح. ر. و هومن، ع. تهيه و رواسازی فرم کوتاه آزمون خزانه لغات تصويری فارسی. اولين همايش بين­المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، تهران، 1381. 

 

 • Pouretemad, H.R.; Thompson, P.J. & Fenwick, B.C.P. Mesial temporal lobe pathology diminish autobiographical rescale for personal episodes. Presented in the 2nd International Conference of Cognitive Science, Tehran: 24-26 Feb. 2003.
 • Pouretemad, H.R. Management of youth with mental disorders. Presented it the 8th European Congress of Psychology. Vienna, Austria: 6-11, Jul. 2003.
 • Puretemad, H.R. Prevalence of mental disorders among an Iranian hospital based sample. Presented it the 8th European Congress of Psychology. Vienna, Austria: 6-11, Jul. 2003.
 • Pouretemad, H.R.; Thompson, P.J.; & Fenwick P.B.C. Autobiographical memory in patients with conversion disorders. Presented in the VIIth European Congress of Psychology, London: 1-6 July 2001. 
 • Pouretemad, H.R.; Thompson, P.J.; & Fenwick P.B.C. (1998a). Gating processes in patients with conversion symptoms.  The 9th World Congress of the International Organization of Psychophysiology, Sicily, Italy: 14-19 September, 1998. Appeared in the International Journal of Psychophysiology, 30, 139-140. 
 • Pouretemad, H.R.; & Fenwick, P.B.C. Is prepulse inhibition impaired in patients with episodic discontrol? A case report. Presented in the British Psychophysiology Society Scientific Meeting, London: 16-18 December 1998.
 • Pouretemad, H.R. Thompson, P. & Fenwick, P. Sensory motor gating in patients with temporal lobe epilepsy.Annual Meeting of the American Epilepsy Society, Boston, 7-10 December 1997. 

 

برگزاری کارگاه­های آموزشی  

 • برگزار کننده اولین سمینار بین­المللی مرکز عصب تحولی تهران-آکسفورد، 1385، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
 • برگزارکننده­ی کارگاه یکروزه جایگاه علوم اعصاب، 1383، مرکز تحولی تهران – آکسفورد، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
 • مجری کارگاه سه روزه مهارت­های روانشناختی در اداره بحران، 1383، ستاد شهر سالم و مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور
 • مجری مراسم علمی بزرگداشت هفته آگاهی جهانی از مغز، 1382، نمایندگی شاخه اروپایی اتحادیه مغز در ایران. 

 

نوآوری­های 

 • تاسیس مرکز مطالعات عصب تحولی تهران – آکسفورد، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، 2003، پوراعتماد، ح. ر.، استاین، ج.، زارعی، م.،  مظاهری، ع.ل. و ندیمی، ه
 • طراحی و راه­اندازی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382. پوراعتماد، ح.ر. و اعضای گروه روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • بنیانگذاری انجمن علمی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، 1383. پوراعتماد، ح.ر. و اعضای هیات موسس
 • تاسیس  مرکز آموزش و توانبخشی به­آرا (ویژه کودکان مبتلا به  اتیسم)، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، 1382. پوراعتماد، ح.، مظاهری، ع.، ندیمی، ه. و متکان، م
 • تاسیس پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، 1381 مظاهری، م­. ع.، پوراعتماد، ح. ر. و مسوولین دانشگاه
 • تاسیس مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک، سازمان بهزیستی، 1381، پوراعتماد، ح. ر 

جوائز

 • پژوهشگر برتر دانشگاه شهید بهشتی، 1387
 • تامين کليه مخارج سفر جهت اقامت يک ماهه در گروه فيزيولوژی دانشگاه آکسفورد، 1382، توسط دانشگاه آکسفورد
 • تامين کليه مخارج سفر جهت اقامت يک ماهه در گروه علوم عصبی رفتاری دانشگاه کمبريج، 1380، توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه کمبريج 
 • تامين كليه مخارج شركت در نشست ساليانه اتحاد بين الملل عليه صرع، آکسفورد، 1998، توسط انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن
 • تامين كليه مخارج شركت در نهمين كنفرانس جهانى سايكوفيزيولوژى، سيسيلى، ايتاليا، 1998، توسط انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن
 • تامين كليه مخارج شركت در نشست ساليانه اتحاد بين الملل عليه صرع، آکسفورد، 1997، توسط انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن
 • تامين كليه مخارج شركت در كنفرانس انجمن صرع آمريكا، بستون، 1997، توسط انستيتو روانپزشكى، دانشگاه لندن
 • تنها قبولی امتحان بورس خارج جهت اخذ دكترا در روانشناسى، از وزارت فرهنگ و آموزش عالى، 1370
 • بورس داخل در كارشناسى ارشد روانشناسى، از وزارت فرهنگ و آموزش عالى، 1366

 

تقدیرنامه­ها

 • از رییس دانشگاه شهید بهشتی (ترجمه کتاب هبپنوتراپی شناختی)، 1388
 • از بنیاد بالندگی بین­المللی باهنر، 1387
 • از اولین گنگره سراسری هنردرمانی در ایران
 • از اولین همایش علمی پژوهشی استاندارد و استانداردسازی آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش
 • از دومین کنگره آسیب­شناسی خانواده در ایران، تهران
 • از نخستین کنگره آسیب­شناسی خانواده در ایران، تهران
 • از استانداری تهران، یادمان همایش بم، تهران، 1383
 • از رییس آموزش و پرورش استان قم، 1380
 • از مرکز آموزش عالی فرهنگیان استان قم