عباس علوی

استاد علوم تصویربرداری اعصاب - PET

: تلفن

: فکس

: پست الکترونیکی

استاد دکتر عباس علوی اولین بار FDG-PET را در انسان آزمود و استفاده این تکنیک را در پزشکی به اثبات رسانید. ایشان متولد تبریز بوده و در  سال 1381/9/28 به عضویت افتخاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران در آمد.

دکتر علوی استاد شزشکی هسته ای در دانشگاه پنسیلوانیا در آمريكا است. تحصيلات ایشان شامل  دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ فلوشيپ پزشكي هسته اي و فلوشيپ خون شناسي از بيمارستان دانشگاه پنسيلوانيا/ آمريكا؛ دستيار راديولو‍ژي بيمارستان بِت اسرائيل/ آمريكا؛ گواهينامه: بورد طب داخلی آمریکا؛ بورد پزشكي هسته اي آمريكا

سوابق علمي و اجرايي ایشان عبارتند از رئيس بخش پزشكي هسته‌اي بيمارستان دانشگاه پنسيلوانيا؛ رئيس مركز پرتونگاري با پوزيترون، دستيار مدير مركز مطالعات سالخوردگی دانشكده پزشكي دانشگاه پنسيلوانيا؛ عضو: حوزه مغز و اعصاب/ گروه تحقيقاتي فدراسيون جهاني علوم اعصاب؛ انجمن پزشكي هسته اي اتریش؛ انجمن سرطان آمريكا؛ بنياد تحقيقات سلامت/ دانشگاه بيريتيش كلمبيا/ كانادا

ایشان دارنده بسیاری تقدیرنامه ها شامل پزشك برتر آمريكا (1999)؛ جايزه  تاپلين، پيونر در پزشكي هسته‌اي (2001)؛ استاد برجسته سال كالج پزشكي هسته اي آمريكا (2006)؛ دكتراي افتخاري زيست شناسي مولكولي از دانشگاه شيراز (1386)؛ دكتراي علوم افتخاري از دانشگاه علوم فيلادلفيا (2008) می باشند. ایشان 14 كتاب و بیش از 500 مقاله انگليسي علمی به چاپ رسانده اند.